Merhaba,

Bugün sizlere dilim döndüğünce oda kokularında kullandığımız çubukların işlevini ve kokuların ortama nasıl yayıldığını anlatmaya çalışacağım. Anlatım dilini olabildiğince basite indireceğim; kafanızı adhezyon, kohezyon gibi teknik terimlerle ,  h= (2Tcos(ß))/pgr  gibi denklemlerle allak bullak etmeye hiç niyetim yok. Gördüğünüz gibi hiç etmedim J

Konumuz bir doğa mucizesi olan: KAPİLARİTE

ve oda kokularıyla ilintili bölümü…

Şimdi kapilarite nedir onu hatırlayalım hep beraber:

KAPİLARİTE, bir sıvının çok ince borucuklar içinde yükselmesi olayıdır. Sıvının kendi içinde barındırdığı iki kuvvet vardır. Birincisi yakaladığı incecik borunun cidarlarını ıslatarak yarattığı yüzey gerilimiyle deliler gibi yükselmeye çalışır. Diğeri ise yer çekimini de yanına alır ve  “dur kardeş nereye gidiyorsun” deyip bu yükselmeyi engelleme uğraşına girer.

Sıvımız, yükselir yükselir öyle bir seviyeye gelir ki artık altta kalan sıvının ağırlığını kaldıramaz olur ve iki kuvvet dengelenerek el sıkışırlar. Artık bu seviye sıvımızın yükselebileceği maksimum seviyedir.

 

         

 

Yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi borucukların çapı ne kadar küçükse sıvımız o kadar çok yükseğe çıkar. Bir de maksimum yükselme denge noktası sıvının ağırlığı ile ilintiliydi ya işte bu nedenle de iki sıvıdan daha az yoğunlukta olan diğerinden daha çok yükselir.

Eğer kapilarite ile suyun mucizevi yükselişi olmasaydı doğada tek bir bitki, çiçek, ağaç yeşermezdi. Kapilarite sayesinde su, topraktan ağaçların en uç dallarına kadar seyahat etmekte onlara can vermektedir.

Oda kokularına gelirsek, çubuklar deminden beri bahsettiğimiz borucukların yerine geçerler. Koku esansını taşıyan sıvımız çubuklarımızdan yükselir ve bir noktada durur. Koku üreticilerinin bir kısmı ne kadar uzun çubuk takarlarsa kokunun yayılmasını o kadar hızlandıracaklarını sanırlar. Halbuki üretilen kokular, çubukta 30 cm gibi bir yerde duruyorlarsa 40 cm lik çubuk takmanın kimseye bir faydası yoktur; çubuğun 10cm lik bölümü hiçbir zaman ıslanamayacaktır. Çubukların boylarına üreticinin yaptığı testlerin sonucuna göre karar verilir. Örneğin biz, Absorberr kokularında 24-25 cm lik çubukların ideal ölçü olduğu kanaatine vardık.

Tahta (rattan) çubuklar mı daha iyidir yoksa Fiber çubuklar mı?

Bu sorunun cevabı: Açık ara Fiber olanlar iyidir.

  1. Rattanlarda 3mm lik çapta 40-80 arası incecik kanallar vardır. Buna karşılık 3mm lik bir Fiber çubukta polyester filamentlerin oluşturduğu 10.000 den fazla “gap” diye adlandırılan boşluk vardır ve her biri bir anlamda kanal gibi işlev görür. Dolayısıyla Fiberler koku sıvısını hem çok daha çabuk yukarıya taşırlar hem de daha yükseğe götürürler.
  2. Koku yayma kabiliyetlerine gelince Fiberler kıyas kabul etmez biçimde rattanlara üstünlük sağlarlar.
  3. Rattanların kanalcıkları çok çabuk tıkanma yapabilir. Buna karşılık fiberlerde böyle bir tehlike hemen hiç yoktur.

Tam burada şu soru gelmiyor mu aklınıza?  Neden pek çok oda kokusu üreticisi hala rattan kullanmaktadır? Naçizane aklıma gelen iki neden var:

Birincisi Rattanlar Fiberlere göre çok çok daha ucuzdurlar. İkincisi de üreticilerin bir kısmı Fiberlerin bu üstünlüklerinin farkında bile değiller.

Şimdi çok sık şikayet konusu olabilen bir durumun üzerine gidip inceleyelim. Kokunuzun seviyesi yarıdan aşağıya, özellikle üçte bire düştüğünde artık eskisi kadar kokunun kuvvetli kokutmadığını hissedersiniz. Gelin bunun nedenini aşağıdaki fotoğraflarla anlatmaya çalışalım.

 

                

      Soldaki şişe 6cm kokuyla dolu          Sağdaki şişe bitmek üzere 1.5cm koku var.

 

Koku sıvısının bu farkı (yani 4.5cm) göreceksiniz ki sıvının çubuktaki aldığı yükseklikte aynen kendini koruyacak. Aşağıdaki resimlerde bu farkı görüyorsunuz:

 

 

Koku solda 21.5 cm yükseklikte iken sağdakinde 17 cm nin biraz üzerindedir.

Yani sağ çubukta yaklaşık 4.5cm lik bölge soldakine nazaran koku ile ıslanamamaktadır.

Bir başka deyişle her çubukta kaybedilen bu 4.5 cm ler toplamda (4 çubuk * 4.5 cm) 18cm lik bir çubuğun yayacağı koku kadar bir güç kaybına uğrarlar. İşte bu nedenledir ki ilk günler aldığınız koku gücü, sıvının şişede azalmasıyla orantılı olarak azalır. Bu takdirde ya çubuk sayısını arttırmanız lazım gelir ya da “refill” alıp koku seviyesi yarılara düştükçe tamamlamalısınız.

Sanırım artık fiber koku çubuklarının işlevleri ve kokunun şişedeki seviyesinin önemi iyice netleşmiştir.

Eğer bir sorunuz olursa çekinmeden 0552/ 338 82 68 whatsapp hattından sorunuz lütfen. Ya da aynı numaraya telefon ediniz. Elimden geldiğince sorularınızı keyifle cevaplamaya çalışırım.

Yakında bir diğer blog yazısında buluşmak üzere…

Kalın sağlıcakla ve sevgiyle,

 

Levent Türkkan